16. Téma 1. a 2. světové války ve světové literatuře

 

1. ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V DÍLE EVROPSKÝCH AUTORŮ

HENRI BARBUSSE (Francouz)

Oheň

Román z r. 1916. Je neobvyklý svou formou - hl. hrdinou je vojenská jednotka. Vylíčení drobných příběhů jednotlivých členů jednotky. Román nelíčí hrdinské okamžiky, všímá si běžných všedních událostí na západní frontě - v tom je jeho působivost. Připomíná krutost a nesmyslnost války. Kapitola Podkop - jeden z vojáků se dobrovolně přihlásí na opravu zákopů. Při tom - když jeden zákop rozšiřuje - narazí na mrtvolu ženy zdravotnice, kterou tajně miloval. Odpor autora k válce souvisí s jeho levicovou pol. orientací. Je přesvědčen, že systém společnosti je nutno změnit revolucí. Odráží se to v myšlení jednotlivých hrdinů románu.

 

ROMAIN ROLLAND (Francouz)

Petr a Lucie

Novela z r. 1919. Není přímo líčena válka. Základním námětem je příběh lásky dvou mladých lidí. Láska končí smrtí obou milenců. Mladý muž - Petr - se seznamuje v době, kdy očekává povolávací rozkaz s dívkou Lucií. Oba si uvědomují, že na lásku nemají příliš času. Chtějí ji proto prožívat naplno a intenzivně - jsou bezprostřednější. Při jednom bombardování Paříže se společně schovají do kostela, který je zasažen. V jeho troskách oba umírají.

Dobrý člověk ještě žije

Román z r. 1919. Jen myšlenkově souvisí s 1. světovou válkou. Děj je umístěn do období náboženských válek ve Francii.

Hl. hrdinou je obyčejný člověk - řezbář Colas Bregnoge. Vyznačuje se životním optimismem. Je ztělesněním lidské aktivity. Zažije řadu tragických událostí, přijde o majetek a své blízké, ale stále si zachovává životní optimismus, který mu pomáhá žít.

 

ERICH MARIA REMARQUE (Němec)

Na západní frontě klid

Román z r. 1929. Nejslavnější román vztahující se k 1. světové válce. Někdy se označuje jako generační. Všímá si války z hlediska Němců, pěstovaného nacionalismu, až fanatismu, který vede třídu studentů k tomu, aby se přihlásila do armády. Válka pro ně znamená hrdinství a dobrodružství. Ve výcvikovém táboře zjistí, že armáda je hlavně dril. cílem výcviku je to, aby voják ztratil schopnost vlastního uvažování a stala se z něj manipulovatelná figura. Na hrdinovi Pavlovi je vylíčen průběh válečných událostí. Postupně ztrácí kamarády - jsou zabiti nebo zmrzačeni. Když se v závěru války dostává na čas domů, uvědomuje si, že až válka skončí, nebude se moci vrátit domů - nemá už žádné hodnoty. Pavel umírá v době, kdy se čeká na podepsání kapitulace a boje končí. Je jednou z posledních obětí.

Černý obelisk - román

Tři kamarádi - román

Ohlas Remarquova díla byl v Německu dost problematický. Už r. 1929 je napadán nacionálními politiky, že očerňuje hrdinství německých vojáků. Negativní hodnocení převládá i za fašismu. Nakonec musí Remarque emigrovat a 2. světovou válku stráví nejprve ve Francii a pak v USA. Další romány se týkají 2. světové války.

Vítězný oblouk - Román o německých vystěhovalcích ve Francii.

Noc v Lisabonu - Román

 

 

2. AUTOŘI TZV. ZTRACENÉ GENERACE

ERNEST HEMINGWAY

Sbohem armádo

Román z 1. světové války. Je z r. 1929. Líčí zde 1. světovou válku v Evropě z pohledu amerických vojáků (ve válce na straně Dohody).

V době 1. světové války působí jako dopisovatel. Řadu osobních zážitků vkládá do románu.

 

DALTON TRUMBO

Johny si vzal pušku

Román. Děj je soustředěn na hl. hrdinu. Zachycuje jeho život před účastí na 1. svět. válce. Je to jedna z nejpůsobivějších knih o 1. svět. válce. Hl. hrdina je natolik zmrzačen, že je odříznut od světa. Přijde o nohy a ztrácí schopnost komunikovat se světem.

 

3. ODRAZ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

1. září 1939 - 8. května 1945

- letecká bitva o Anglii

- bitva v Ardenách

- bitva u Stalingradu

- bitva o Berlín

- 27. května r. 1942 došlo k atentátu na Heinricha

- vyhlazení Lidic a Ležáků

- květnové povstání z r. 1945

V americké literatuře přední místo zaujímá popis psychologie vojáků a dějové akce stojí v pozadí. Vojáci sice často ztrácejí smysl života, ale přesto touží přežít. Proti sobě nestojí jen voják a nepřítel ale i voják a armáda.

V ruskéliteratuře je postoj vojáků k válce jiný, uvědomují si osudové nebezpečí, ve kterém se nachází a to burcuje vojáky různých povah a názorů ke společnému boji proti nepříteli

ANTON MAYRER

Američan. Nar v r. 1922. Prozaik a dramatik. Před 2. sv. válkou začal studovat na Harwardské universitě ale v 1942 musel narukovat do armády a sloužil v Americkém námořním válečnictvu. Po válce pak dokončil studia na univerzitě.

Velká válka

Poslední kabriolet

Román z r. 1978. Děj zahrnuje časové období od počátku '40 do počátku '70 let našeho století. Je to generační román napsaný retrospektivní formou. Je kronikou jedné generace, jejichž "představy o životě rozvrátil život sám". Vypravěčem a hl. postavou je George Virdon, kdysi student Harwardské university, později rektor. Vypráví o svých vlastních osudech i o osudech několika svých přátel. Zpočátku seznamuje s bezstarostným životem studentů s jejich láskami, sny i plány do budoucna, ale v zápětí do jejich života vstupuje válka. Narukují do armády. Účastní se námořních bitev v tichomoří, bitvy o Anglii v Ardenách, či jinde. Všichni jsou válkou poznamenáni, zhroutili se jejich sny i ambice. Jediné poznání, které jim válka dala je, že musí spoléhat sami na sebe. Radost z konce války je brzy vystřídána rozčarováním z poválečného světa. Studená válka, politické pronásledování. Později se dostávají do generačního sporu se svými dětmi, které odmítají ideály i svět, který jejich rodiče vytvořili. Starší generace pak kritizuje mladší za negaci, ale i mladší generace je posléze na dlouho poznamenána hrůznými poznatky z války ve Vietnamu. Nakonec všichni docházejí k poznání, že je třeba žít pro přítomnost.

 

NORMAN MAILER

Američan. Narodil se r. 1923 v USA N.Y. - Brooklyn.Prozaik, básník, dramatik a publicista. Studoval na Harwardu, ale v r. 1942 musel narukovat do armády k námořníkům, bojoval v Tichomoří. Vojenská služba se stala životním zážitkem, který jej inspiroval k literární tvorbě.

Nazí a mrtví

Naturalistický román z r. 1948. Vypráví o bojích Američanů v Tichomoří na ostrově Anopopel obsazeném Japonci, na němž se vylodí americké vojenské jednotky. Román nemá hl. hrdinu, ale kolektivního hrdinum, jímž je vojenská průzkumní četa vedena četařem Kroftem. Autor se nezaměřuje ani tak na vylíčení dějových akcí, jako na vylíčení života a duševních stavů. Doléhají na ně útrapy války i těžké klimatické podmínky . Útěchu hledají ve vzpomínkách na minulost. Obávají se své budoucnosti. Pokud válku přežijí, jsou pak nadlouho poznamenáni utrpením a bolestnými zkušenosti z války.

Romány o válce ve Vietnamu:

Co děláme v Vietnamu

Co děláme v noci

 

 

WILLIAM STYRON (Američan)

Sophiina volba

Děj se začíná v r. 1947, kdy se autor Stingo setkává v Brooklynském penzionu se dvěma mladými lidmi Sophií a Nathanem. Sophie vzpomíná na své rodiče a postupně odhaluje spory v rodinných vztazích. V r. 1943 žila ve Varšavě a tehdy byla postavena před jeden z důležitých momentů volby ve svém životě, byla požádána aby se zapojila do odboje ale ona odmítla a tím nepřímo způsobila smrt několika lidí. Byla poslána se svými dvěma dětmi do koncentračního tábora v Osvětimi. I tady se musí znovu správně rozhodovat. Aby zachránila alespoň jedno své dítě, musí obětovat to druhé. Je k tomu nucena SS-ákem. Je pro ni těžké vydat jedno ze svých dětí na smrt. Rozhoduje se zachránit syna, domnívá se, že má větší šanci na přežití, ale i on nakonec mizí beze stop. SS- ák nesplní slib, že ho dá na převýchovu do německé rodiny. Po válce odjíždí Sophie do USA aby zapomněla. Žije zde s N. Waisteinem, narkomanem a schizofrenikem. Není schopna zapomenout, je jimi neustále pronásledována. Nakonec ukončí svůj život sebevraždou.

 

JOSEPH HELLER

Američan. Narodil se roku 1923 v N.Y. v Brooklynu. Za války sloužil v americkém vojenském letectvu, byl pilotem bombardéru. V druhé polovině '40 let pak studoval na Harvardské universitě.

Hlava XXII

Děj se odehrává před koncem války po obsazení Jižní Itálie Američany na ostrově Pia Nova ve Středozemním moři. Tam se nalézá základna amerického vojenského letectva, odkud startují posádky bombardovacích letadel k náletům na německou Severní Itálii. Kapitán Yossanan nenávidí válku, je šokován soudobým světem bez normálních hodnot. Uvědomuje si bezmocnost a nicotu i samotu, která jej obklopuje. Jedinou cestu jak se zbavit války nachází v dezerci. Hlava XXII jim říká, že za každých okolností je voják povinen splnit rozkaz nadřízeného. Hlavní otázka románu není Yossian vs. nepřítel, ale Yossiam vs. válka. Román obsahuje satiru ironii, kritiku války a všech, kteří s ní mají prospěch.

 

PATRICK RYAN (Anglie)

Jak jsem vyhrál válku

Autor vysvětluje své pocity - "chce se válce vysmát, aby se nemusel rozplakat". Hovoří také o falšování historie

 

ERIK LAMBERT

(1921 - 1966)

.Narozen v Londýně ale dětství prožil v Austrálii. Později se vrací do Anglie. Za 2. sv. války bojoval na Středním východě, později v Nové Guineji a v Malajsku. Byl zajat Japonci nějakou dobu strávil v zajateckém táboře. Dojmy z válečných bojů jsou hlavím tématem jeho tvorby. Ve svých dílech odsuzuje válku a vyzývá k boji za mír.

Veteráni

Román z r. 1956. Hlavním hrdinou a vypravěčem je Australan Bill, jeden ze dvou veteránů Afrického tažení. On a jeho kamarádi přijíždějí domů na 3 týdny a vidí, že se vše změnilo a odcizilo a proto prožívají pocity zklamání, rozčarování a nejistoty, která je čeká. Potom se dostávají do tábora, odkud jsou jako 9. divize posláni na Novou Guineu, kde bojují ve vnitrozemí v těžkých podmínkách džungle. Oba Billovi kamarádi jsou zabiti, sám Bill je několikrát zraněn, nakonec se vrací zpět do Sydney, aby nedocházelo k dalším válečným konfliktům

 

MICHAEL ŠOLOCHOV

Nar. na Donu v kozácké vesnici.

Tichý Don

Napsal románový cyklus kde zachytil osudy názorový vývoj Donských kozáků za Carského Ruska v době 1. sv. války, říjnové revoluce, občanské války a budování Sovětského svazu

Osud člověka

Román se vztahuje k 2. sv. válce. Autor se na břehu řeky potká s neznámým člověkem, jmenuje se A. Sokolov, který mu vypráví svůj životní příběh. Před válkou žil klidně a spokojně se svou ženou a dětmi, ale začala velká vlastenecká válka a on musel narukovat do armády. Padl do německého zajetí, ale podařilo se mu vrátit se k Rusům. Později byl raněn a léčil se v nemocnici, kde jej zastihla zpráva, že jeho žena a dcery zahynuli při bombardování jejich domu. Také Sokolovův syn musel narukovat do armády a padl v poslední den války v bitvě o Berlín. Válka skončila a A. Sokolov se neměl kam a ke komu vrátit, ale přesto nerezignoval. Pracoval jako šofér a na jedné ze svých cest se setkal s chlapcem, malým sirotkem, Váňou, kterého válka připravila o oba rodiče. Vzal ho k sobě, měl tedy pro koho žít

 

JURIJ BONDAREV

Ukazuje válku z pohledu obyčejných vojáků.

Prapory žádají palbu

Hořící sníh

autor zde popisuje jednu fázi Stalingradské bitvy, kdy bylo dosaženo rozhodujícího zlomu, který vedl k vítězství Sovětských vojsk. Děj se odehrává během několika dní, v nichž byla obklíčena fašistická vojska gen. Butllusenem a jeho pokusy dostat se z obklíčení skončili nezdarem. Autor ukazuje část fronty, na níž bojuje jednotka vedena poručíkem Drozdovským. V této části se rozpoutali kruté boje a na obou stranách byli velké ztráty. Jednotky Drozdovského zůstali na živu pouze 4 dny. Autor se zaměřil především na charaktery vojáků


zpět na seznam otázek]