Maturitní otázky z Literatury

Seznam otázek

1 - Starověkké základy slovesné kultury a vzděanosti
2 - Vvoj staročeské literatury od nejstarších dob do konce 14. století
3 - Literatura doby reformnío hnutí až doby husitské
4 - Renesance a humanismus
5 - Literatura doby národního obrození
6 - Česká poezie od počátků národního obrození do poloviny 19. století
7 - Největší postavy světového romantismu, romantismus v české literatuře
8 - Obraz českého národního života 40. - 50. let 19. století satirická kritika soudobé společnosti světské i církevní v díle Karla Havlíčka
9 - Literatura let šedesátých
10 - Vvoj českého divadla od jeho počátků až po současnost
11 - Charakter literární tvorby ruchovců a lumíovců
12 - Obraz naší minulosti v literatuře
13 - Nástup literární moderny v 90. letech 19. století společnský a protivalečný odboj během počátku 20. století
14 - Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
15 - Realismus v literatue
16 - Díla 1. a 2. světové války ve světové literatuře
17 - Karel Čapek - novinář, prozaik, dramatik, představitel humanistické demokratické literatury
18 - Reakce České prózy na Mnichov, okupaci, osvobozeníUčebnice pro SŠ: Český jazyk a literatura - Burza učebnic a skript